• https://www.equicura.be/wp-content/uploads/2016/10/kamp2-960x251.jpeg
 • https://www.equicura.be/wp-content/uploads/2016/10/paardenkamp-1-960x251.jpg
 • https://www.equicura.be/wp-content/uploads/2016/10/coaching-scholen-1-815x251.jpg
 • https://www.equicura.be/wp-content/uploads/2016/10/coaching-scholen-1-1-815x251.jpg
 • https://www.equicura.be/wp-content/uploads/2016/10/kamp2-1-960x251.jpeg
 • https://www.equicura.be/wp-content/uploads/2016/10/paardenkamp-1-1-960x251.jpg

Aanbod

Binnen Equicura vzw zijn zowel groepstrajecten als individuele trajecten mogelijk:

Groepstrajecten: Het zorgproject

Het zorgproject van Equicura vzw is een orthopedagogische methode ontwikkeld voor groepen. In het bijzonder voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren uit scholen of voorzieningen. Er wordt specifiek aandacht besteedt aan groepsdoelstellingen met oog voor persoonlijke groeikansen. Het specifieke doel is afhankelijk van de hulpvraag en op maat van de doelgroep.

Binnen het zorgproject wordt de waardevolle relatie tussen mens en paard ingezet. Door de contacten tussen mens en paard doelmatig te gebruiken, geven we deze doelgroep de kans om op persoonlijk, sociaal en emotioneel vlak te groeien. Paarden zijn motiverend en activerend en nodigen je uit om sociaal goed te functioneren. De participanten leren onder meer in zichzelf vertrouwen, zich concentreren en samen te werken. Gedurende de groepssessies slaan wij bruggen tussen wat leeft in de relatie met de paarden en het dagelijkse leven.

Het grote verschil tussen equitherapie en  het zorgproject is dat er binnen equitherapie aan individuele doelstellingen wordt gewerkt in een persoonlijk traject, binnen het zorgproject werken we aan groepsdoelstellingen met oog voor persoonlijke aandachtspunten.

Equicoaching

Binnen het zorgproject van Equicura vzw wordt aan equicoaching gedaan. Deze vorm van Equitherapie legt zich toe op het werken met groepen. Er wordt specifiek aandacht besteedt aan  groepsdoelstellingen met oog voor persoonlijke groeikansen..

De groepsdoelen focussen zich op het ontwikkelen van de socio-emotionele vaardigheden die een positief resultaat hebben op de groepssfeer en groepscohesie. Hiertoe behoren bijvoorbeeld het verbeteren van de groepsparticipatie, gezamenlijke problem solving en conflictoplossing, correcte verbale en non-verbale communicatievormen gebruiken, leiderschap en verantwoordelijkheid opnemen, empathie en zorg voor elkaar tonen, onvoorwaardelijke acceptatie, samenwerken,…

Het therapeutisch proces

We beginnen ons traject steeds met een intakegesprek waarin we samen de doelstellingen vastleggen. Om de doelen te bereiken, wordt er gebruikgemaakt van verschillende technieken, namelijk: het observeren van het kuddegedrag, het verzorgen van de paarden, het grondwerk, het pedagogisch voltigeren en het pedagogisch rijden.

Concreet worden volgende stappen doorlopen doorheen de therapiesessies:

 • Welkom in onze kudde (observeren)
 • Wat kan een paard ons leren
 • Samen op stap met het paard (grondwerk)
 • We bewegen vrij op het paard (pedagogisch voltigeren & rijden)
 • Samen trots zijn op wat we bereikt hebben
 • Even vergeten is niet erg, we herhalen wat we al geleerd hebben
 • We zijn blij met wat we samen bereikt hebben en belonen onszelf en het paardfig-2-juist

Individuele trajecten

Bij individuele trajecten staan de individuele doelstellingen centraal. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen orthopedagogische begeleiding en Equitherapie.

Equitherapie

Equitherapie is in essentie iemand naar zijn persoonlijk doel brengen met het paard als co-therapeut.  Meer informatie hieromtrent vindt u onder het tabblad ‘Equitherapie’.

Orthopedagogische begeleiding

Orthopedagogische begeleiding is een onderdeel van de equitherapie en op die wijze minder diepgaand. Zo wordt er vooral naar de huidige situatie gekeken en niet naar het verleden.

Financieel

Equicura vzw werd in het leven geroepen om maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren de kans te geven om ook gebruik te maken van het unieke aanbod van de Equicoaching en Equitherapie. Equicura vzw komt financieel tussen om de kostprijs betaalbaar te houden voor scholen en voorzieningen.
Wenst u hierover specifieke informatie? Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen!

We zijn om bovenstaande reden ook steeds om zoek naar nieuwe fondsen en hulp bij sponsoractiviteiten

LEES MEER