• https://www.equicura.be/wp-content/uploads/2016/03/DSC_2621-1024x680-960x251.jpg
  • https://www.equicura.be/wp-content/uploads/2016/03/tuur-stapt-markies-long-960x251.jpg
  • https://www.equicura.be/wp-content/uploads/2016/03/tuur-ligt-markies-long-960x251.jpg

Equitherapie

1 mei:  Open-Beleef-dag

Equitherapie is in essentie iemand naar zijn persoonlijk doel brengen met het paard als co-therapeut. Equitherapie is geschikt voor zowel volwassenen als kinderen.

Equitherapie is gebaseerd op een natuurlijk mechanisme – Door hun enorme fijngevoeligheid als sociaal dier pikken paarden feilloos de sociale en emotionele toestand van anderen rondom hen op. Die toestand spiegelen ze. Dankzij dit krachtige natuurlijke mechanisme kan je via het paard inzicht krijgen in je eigen functioneren en je interacties met anderen. Die feedback vormt binnen de equitherapie de basis voor verandering en persoonlijke groei.

Equitherapie gaat uit van een holistische visie op de mens – Het psychische wordt sterk beïnvloed door het fysieke, en vice versa. De fysieke interactie met het paard en de fysieke feedback die je krijgt in de therapie is mentaal stimulerend. Fysiek je mannetje kunnen staan tegenover een paard maakt je ook mentaal steviger in je schoenen staat.

Equitherapie is ervaringsgericht – Equitherapie gaat uit van reële ervaringen, van interacties, van wat gebeurt tussen mens en dier. Door de natuurlijke omgeving en de uitnodigende paarden worden je zintuigen ten volle gestimuleerd en kom je dichter bij jezelf.

Equitherapie is veilig – Een paard oordeelt nooit en aanvaardt onvoorwaardelijk wat er gebeurt – of niet gebeurt. Dat creëert een sfeer van veiligheid, waarin er kan geëxperimenteerd worden, waar alles mogelijk is, maar niets moét.

Voor meer informatie in verband met equitherapie: equitherapie.be

De meerwaarde van paarden in het therapeutisch procesCharlien

“Is een mens geen betere mensentherapeut? Hoe kan een paard een mens nu aanvoelen? Wat kan een mens leren van een paard?” Het zijn maar enkele van de vele vragen die vaak gesteld worden over equitherapie. Toch bieden paarden ons ie
ts unieks
bij een therapie. De reden is eenvoudig: paarden hebben enkel de natuur, hun instinct en het vertrouwen op elkaar als leidraad voor het
leven
.

Die onvoorvoorwaardelijke aanvaarding van de ander, die vanzelfsprekende en natuurlijke verbondenheid die ze onder elkaar hebben, voelen ze ook tegenover de mens. De unieke veilige en aanvaardende context die hierdoor ontstaat laat toe dat het therapieproces snel tot de essentie kan komen. Vijf redenen op een rij:

1 Werken met paarden stimuleert je fysiek en mentaal

Paarden geven een uitnodigende prikkel om contact te maken met jou. Ze willen met je communiceren en laten dat telkens weer duidelijk blijken. Dat schept vertrouwen om te durven in contact te treden, ook bij sociaal of emotioneel gekwetste personen. Want wat het paard je geeft, geeft het onvoorwaardelijk, zonder iets terug te verwachten. Het werken in deze stimulerende, natuurlijke en veilige omgeving laat je toe jezelf te zijn en de sociale maskers af te zetten.

2 Werken met paarden is verrassend
Paarden reageren soms heel verrassend. Door hun gedrag stimuleren ze al je zintuigen, waardoor je dichter bij jezelf en je omgeving komt. Soms zo herkenbaar, soms zo onvoorspelbaar – maar altijd toveren ze een glimlach op je gezicht.

3 Werken met paarden is een intense ervaring
Zeg het me en ik zal het vergeten, toon het me en ik zal het onthouden, laat het me ervaren en ik zal het begrijpen”. Confucius wist al dat ervaringen ons het best dingen leren begrijpen. De inzichten die je krijgt in het therapeutisch proces met de paarden zijn zo diep verankerd dat je ze ook in je dagelijks leven overal kan toepassen.

4 Werken met paarden is leren gezond communiceren

Paarden hun communicatie is gebaseerd op eenduidigheid. Door hun gevoeligheid vangen ze jouw signalen op en spiegelen jouw houding en gevoelens. Het paard toont je hoe je communiceert en jij ervaart wat het effect is van je communicatie. Zo leer je opkomen voor jezelf en eenduidig te communiceren wat je wil zeggen.

5 Paarden dragen ons
Paarden dragen ons in de breedste zin van het woord. Het paard kan je op de rug nemen en brengt door zijn bewegingspatroon ritme en rust. Tijdens het hele proces wordt je gestimuleerd je houding en beweging af te stemmen op het paard. Dit bevordert de psycho-motoriek en draagt bij aan je totale ontwikkeling.