• https://www.equicura.be/wp-content/uploads/2016/03/verjaardag-960x251.jpg
  • https://www.equicura.be/wp-content/uploads/2016/03/coaching-scholen-1-1-815x251.jpg
  • https://www.equicura.be/wp-content/uploads/2016/03/verjaardag-1-960x251.jpg

Voor wie

Voor wie?

Om financiële tussenkomst van Equicura vzw te kunnen genieten kunnen zowel groepen als individuen uit onderstaande doelgroepen zich aanmelden.  Tijdens een intakegesprek worden de doelen en verwachtingen op elkaar afgestemd. Zo wordt het therapieverloop aangepast aan de groep of het individu die we voor ons hebben.

Wij spitsen ons toe op onderstaande doelgroepen:

Kinderen en jongeren met VAPH-attest (attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) op de gebieden:

  • Licht tot matig verstandelijke beperking
  • Ontwikkelingsstoornissen
  • Leerstoornissen
  • Psychische stoornissen
  • Gedragsstoornissen
  • Personen met autisme spectrum stoornis

Kinderen en jongeren in de bijzondere jeugdzorg

Dankzij de hulp van menige sponsors en fondsenwerving kan Equicura vzw voor financiële ondersteuning zorgen voor deze doelgroep zodat de kostprijs voor deze jongeren geen barrière hoeft te vormen bij het vinden van het juiste zorgaanbod.